Announcement-2

Dylan’s Washington – Opening May 25th

With exactly a month to go, we are thrilled to announce that our latest restaurant, the Washington, in Llandudno will open its doors to the public on the 25th May.

Gydag union fis i fynd, rydyn ni’n hynod falch o gyhoeddi y bydd ein bwyty newydd, y Washington, yn Llandudno ar agor i’r cyhoedd ar y 25ain o Fai.

This is a very special building and many people have fond memories of the place. We have restored it sympathetically and in keeping with its period and location – just as we did with art deco style Morannedd building in Criccieth.

8

Dylans-Washington-Internal2

Mae hwn yn adeilad arbennig iawn ac mae gan lawer o bobl atgofion annwyl o’r lle. Rydyn ni wedi ei adnewyddu mewn ffordd sy’n gydnaws â’i gyfnod a’i leoliad – fel ddaru ni gydag adeilad Morannedd yng Nghriccieth.

 4
Dylans-Washington-Internal
With restoration work on the Washington coming to completion, we are opening bookings from today. To book a table, call 01492 860499.
Mae’r gwaith adnewyddu yn y Washington yn dod tua’i derfyn, ac o heddiw ymlaen gallwch fwcio bwrdd trwy ffonio 01492 860499
 We look forward to the opening, and having you all see the wonderful entrance, two dining floors, pillared terrace, and cocktail bar, in all their re-found glory!